Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Meld fra til politi og brannvesen

Meld fra til politi og brannvesen

Arrangører må sende inn dette skjemaet

Meldeplikt eller søknad om arrangement

Alle arrangement som er offentlig tilgjengelig via sosiale medier eller annen markedsføring/invitasjon, både på privat og offentlig grunn, er enten meldepliktig eller søknadspliktig til politi, brannvesen m.fl.

For å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig for deg som arrangør, har Halden kommune utarbeidet ett felles søknadsskjema som sendes til politi, brann, parkeringskontor, kommunelege og taxi.