Reklame og skilting

Reklame og skilting

Her kan du markedsføre ditt arrangement på digitale kalendere. Skal du henge opp skilt må du lese retningslinjene og sende inn søknad.

Reklame og skilting

All reklame (skilt, oppheng ol.) og skilting må godkjennes av kommunen.
Du må derfor søke om å få sette opp reklameskilt, reklameoppheng eller lignende innretninger.
I Bestemmelser i kommuneplanens arealdel §14, finner du reglene for reklame og skilt som gjelder i Halden kommune. 

Reklameoppheng