Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Oppbevaring av farlig stoff

Oppbevaring av farlig stoff

Med farlig stoff menes brannfarlig stoff, reaksjonsfarlig stoff og trykksatt stoff.

I vedlegg 1 i forskrift om håndtering av farlig stoff kan du lese mer om kriterier for klassifisering.

Forskrift om håndtering av farlig stoff

Hva kan jeg ha hjemme?

  • I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter (2 x 11kg) brannfarlig gass kategori 1 og 2 (f.eks. propan) og inntil 10 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2 (f.eks. bensin).
  • I garasje, i utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil 90 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 50 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.

Brannfarlig gass kategori 1 og 2 skal ikke oppbevares i kjeller eller annet rom under terreng eller på loft.

Huskeliste for oppbevaring av farlig stoff

  • Det er viktig at beholdere er forskriftsmessig og tydelig merket.
  • Oppbevaring bør skje i et rom med god lufting.
  • Brannfarlig vare må ikke oppbevares i rom eller på sted som benyttes som rømningsvei under brann slik som korridor, trapper eller portrom.
  • Brannfarlig gass skal ikke oppbevares på loft eller i kjeller.

Bruk av gass (propan) i boliger har økt i den senere tid, og tendensen er at dette markedet fortsatt vil øke. Ved bruk av gass er det viktig at du benytter godkjente og sakkyndige leverandører og installatører, og bruker utstyret etter de anvisninger som disse gir.​