Hvordan bli brannmann?

Hvordan bli brannmann?

Det å jobbe som brannmann er populært. Her er litt informasjon om hvordan du kan komme inn i yrket som brannkonstabel.

Brannmann er en fellesbetegnelse for alle som jobber i brannvesenet. Brannkonstabel er en yrkestittel for de som starter å jobbe i brannvesenet. Etter hvert er det muligheter for å stige i gradene og bli underbrannmester elle brannmester. Alle disse kan betegnes som brannmenn.

Utgangspunkt

Forutsetningen for å starte på en karriere i brannvesenet, er gjennomført videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå.

Videre må alle som ansettes som brannkonstabel ved Halden brannstasjon fungere i rollene sjåfør på mannskapsbil, sjåfør på stige- og tankbil, og røyk- og kjemikaliedykker. Du må derfor være villig, og egnet, til å gjennomføre opplæring for dette.

I forbindelse med ansettelse må du gjennomføre teoretiske, praktiske, psykiske og fysiske tester. Testene kan bli endret noe fra gang til gang, men generelt kan man si at innholdet er:

  • Teoretisk test: matematikk, norsk, allmennkunnskap, kjentmannprøve med mer.
  • Praktisk test: ulike praktiske oppgaver som skal løses.
  • Psykiske tester: hvordan du reagerer på arbeid i høyden.
  • Fysiske tester: fysisk løype med forskjellige oppgaver, push-ups, opptrekk, knebøy og mølletest (tredemølle 6,2 km/t).

For å bli brannkonstabel må du gjennomføre yrkesutdanning

Yrkesutdanningen består av:

  • Systematisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for brannkonstabler)
  • Nettbasert brevkurs i brannvern (Norges brannskole)
  • Grunnkurs i regi av Norges brannskole 

Opptakskrav som elev til kurs i regi av Norges brannskole er at du har et ansettelsesforhold i et brannvesen. Det er brannsjefen som søker om opptak til grunnkurs ved Norges brannskole for deg.

Hvordan går jeg frem for å bli brannmann?

  • Du svarer på stillingsannonser
  • Du kan ta direkte kontakt med brannvesenet

Norges brannskole tilbyr privatister er nettbasert brevkurs i brannvern. Det stilles ingen forkunnskaper om deltakelse. Kurset skal gi deltakerne en første innføring i brannforebyggende arbeid og innsatsstyrkens arbeidsoppgaver ved brann eller ulykke. Dette kan gi deg nyttig kunnskap hvis du senere søker på jobb som brannmann.