Hvordan bli brannmann?

Hvordan bli brannmann?

Det å jobbe som brannmann er populært. Her er litt informasjon om hvordan du kan komme inn i yrket som brannkonstabel.

Brannmann er en fellesbetegnelse for alle som jobber i brannvesenet. Brannkonstabel er en yrkestittel for de som starter å jobbe i brannvesenet. Etter hvert er det muligheter for å stige i gradene og bli underbrannmester elle brannmester. Alle disse kan betegnes som brannmenn.

Utgangspunkt

Forutsetningen for å starte på en karriere i brannvesenet, er gjennomført videregående skole eller opplæring på videregående skoles nivå.

Videre må alle som ansettes som brannkonstabel ved Halden brannstasjon fungere i rollene sjåfør på mannskapsbil, sjåfør på stige- og tankbil, og røyk- og kjemikaliedykker. Du må derfor være villig, og egnet, til å gjennomføre opplæring for dette.

I forbindelse med ansettelse må du gjennomføre teoretiske, praktiske, psykiske og fysiske tester. Testene kan bli endret noe fra gang til gang, men generelt kan man si at innholdet er:

  • Teoretisk test: matematikk, norsk, allmennkunnskap, kjentmannprøve med mer.
  • Praktisk test: ulike praktiske oppgaver som skal løses.
  • Psykiske tester: hvordan du reagerer på arbeid i høyden.
  • Fysiske tester: fysisk løype med forskjellige oppgaver, push-ups, opptrekk, knebøy og mølletest (tredemølle 6,2 km/t).

For å bli brannkonstabel må du gjennomføre yrkesutdanning

Yrkesutdanningen består av:

  • Systematisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for brannkonstabler)
  • Nettbasert brevkurs i brannvern (Norges brannskole)
  • Grunnkurs i regi av Norges brannskole 

Opptakskrav som elev til kurs i regi av Norges brannskole er at du har et ansettelsesforhold i et brannvesen. Det er brannsjefen som søker om opptak til grunnkurs ved Norges brannskole for deg.

Hvordan går jeg frem for å bli brannmann?

  • Du svarer på stillingsannonser
  • Du kan ta direkte kontakt med brannvesenet

Norges brannskole tilbyr privatister er nettbasert brevkurs i brannvern. Det stilles ingen forkunnskaper om deltakelse. Kurset skal gi deltakerne en første innføring i brannforebyggende arbeid og innsatsstyrkens arbeidsoppgaver ved brann eller ulykke. Dette kan gi deg nyttig kunnskap hvis du senere søker på jobb som brannmann.

Her kan du lese mer om den nye fagskolen som startet i år.