Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Deling av eiendom

Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom, er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet.

Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet inn ditt forslag, har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei (byggesaksforskriften §5-2, plan- og bygningsloven §21-3).
Du kan bestille naboliste via vår kartbutikk. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send inn:

Hva koster det?

Priser for oppmåling finner du i prisregulativet for Plan og miljø (PDF, 398 kB).