Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Melde ulovlig byggetiltak

Melde ulovlig byggetiltak

Hvis du vil melde fra om ulovlige forhold, gjør du følgende:

  • Snakk med naboen din først. Unngå misforståelser og spør hva naboen skal gjøre.
  • Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.
  • Sjekk om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket.

Innsyn

Søk opp den adressen det gjelder. Ligger det en søknad/brev registrert kan du be om å få en kopi av byggesøknaden ved å trykke på

Klikk for stort bildeDersom det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at tiltaket er i strid med plan- og bygningslovgivningen, kan du melde fra om ulovligheten:   

Meldeskjema

Kriterier og vilkår

Kommunen er gitt oppgaven med å sørge for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven overholdes. Plikten gjelder alle former for ulovligheter, men oppfølgingen kan unnlates når det dreier seg om overtredelser av mindre betydning. For at bygningsmyndighetene skal følge opp ulovligheten må tiltaket altså falle inn under plan- og bygningslovens bestemmelser.

Tiltak som er beskrevet i veiledning "Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling" kommer ikke inn under plan- og bygningsloven, og vil derfor heller ikke bli fulgt opp av bygningsmyndighetene.

Prosessen videre

Når du har fylt ut skjemaet "Opplysninger om mulig ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven", og skjemaet er registrert hos oss, vil saken bli fordelt til en saksbehandler for videre oppfølging.

Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.

I Halden kommune har vi særlig valgt å prioritere saker som kan medføre fare for liv og helse, ikke-godkjente boenheter, tiltak som hindrer allmennheten i å ferdes i utmark og tiltak i strandsonen/100-metersbeltet. Utover dette behandles sakene i utgangspunktet etter når de blir mottatt.

Du vil få beskjed når saksbehandlingen starter. Dersom du oppgir navn og adresse vil saksbehandler kunne kontakte deg hvis det er behov for ytterligere opplysninger eller avklaringer. Dette gjelder ikke om du har meldt saken anonymt.

Har du spørsmål?

Kontakt byggesaksavdelingens servicetelefon.

Byggesak servicetelefon
Mobil 474 76 121