Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Bygningsmyndigheten har plikt til å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen.​

Bygningsmyndigheten har plikt til å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen.​ Dette innebærer blant annet å påse at tiltak gjennomføres slik det er gitt tillatelse til, og at det er i samsvar med bestemmelser i loven og tilhørende forskrifter. Dersom det registreres overtredelse av lovverket, har kommunen plikt til å forfølge ulovligheter.

 

Tilsyn

Bestemmelsene om tilsyn er gitt i plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 25. Tilsynsplikten innebærer blant annet at kommunen skal føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser i loven og tilhørende forskrifter. Kommunen skal også føre tilsyn med at ansvarlige foretak er kvalifiserte. Videre skal kommunen føre tilsyn når det er gitt pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold.

Du kan lese mer om tilsyn i kapittel 25 i plan- og bygningsloven her.   
Utfyllende bestemmelser for tilsyn er gitt i forskrift til loven, i SAK10, kap.15.


Ulovlighetsoppfølging

Når kommunen får melding om eller oppdager brudd på bestemmelsene i plan- og bygningsloven eller tilhørende forskrifter, skal disse forfølges som ulovligheter. Likeledes skal brudd på vilkår i byggetillatelser følges opp. Bestemmelsene om ulovlighetsoppfølging er gitt i plan- og bygningslovens kapittel 32. Dersom overtredelsen er av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.

Hele kapittel 32 som handler om ulovlighetsoppfølging i plan- og bygningsloven kan du lese her
Ulovlighetsoppfølging kan medføre overtredelsesgebyr etter forskrift til pbl, SAK10, kapittel 16