Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Båtplasser

Båtplasser

Halden kommune leier ut båtplasser sentralt beliggende i Halden.

De fleste av våre anlegg har tilgang til vann og strøm. Vi tilbyr både sommerplasser og helårsplasser og vi har plasser tilpasset store og små båter.

Kostnad

Pris per båtplass er basert på størrelse, beliggenhet og om det er tilgang på vann og strøm.

Reglement og prisliste for faste båtplasser finner du her (PDF, 385 kB)

Søk om plass

Søknad om å få tildelt båtplass kan du enkelt levere på nettsiden "Havneweb" her:

Søk om båtplass

Sommerplasser

Gjelder for perioden 1. mai til og med 31. oktober. Det er sommerplasser på følgende områder: Verven 1-2-3, Langbrygga – flytebrygga og langbrygga , Sundsbrygga,  bro-overgangen og Felleskjøpets brygge. 

Verven 1-2-3 (PDF, 116 kB)

Båtplasser med gangutligger og tilgang til vann og strøm for ladning. Bør det angis størrelser?

Langbrygga  (PDF, 148 kB)

Flytebrygga har båtplasser med gangutligger. Båtplassene langs land har ikke gangutligger. Alle har tilgang til vann og strøm for ladning.

Sundsbrygga (PDF, 166 kB)

Båtplassene har kun langsidetillegging. Tilgang til vann og strøm for ladning. (NB: Illustrasjon viser riktig brygge, men gangutliggere på flyfotoet finnes ikke i dag.) 

Bro-overgang (PDF, 166 kB)

Båtplassene har ikke gangutligger, men tilgang til vann og strøm for ladning.

Felleskjøpet  (PDF, 174 kB)

3 plasser for store båter – " longsfortøyning".

Helårsplasser

Samtlige av Halden kommunes helårsplasser ligger i elva Tista fordelt på områdene Grønland, Tista senter, Tista senter syd og Rema 1000 Høvleriet. Max innseilingshøyde til alle disse plassene er 3 meter.

Grønland (PDF, 204 kB)

Båtplassene er ca 3, 5 brede med pæler til ankerfeste og tilgang til vann og strøm for ladning.

Tista senter (PDF, 230 kB)

Båtplassene er ca 3, 5 brede med pæler til ankerfeste og tilgang til vann og strøm for ladning.

Tista senter syd (PDF, 177 kB)

Båtplasser med gangutligger og tilgang til vann og strøm for ladning.

Rema 1000 Høvleriet (PDF, 185 kB)

Båtplasser med gangutligger og tilgang til vann og strøm for ladning.

Halden havn
E-post
Mobil 969 48 643