Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Om forurensing

Om forurensing

Forurensning er utslipp av skadelige stoffer til miljøet. Forurensning oppstår som en følge av menneskelig aktivitet, og fører til ulempe eller skade på miljøet – til luft, vann eller jord.

Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet. 

Kommunens oppgaver knyttet til forurensning gjelder blant annet avløp, avfall, beredskap mot akutt forurensning, forurenset grunn i bygge- og gravesaker, lokal luftforurensning og støy. 

Kontakt

Fagleder: Harald Nøding Østvik
E-post harald.noding.ostvik@halden.kommune.no, tlf. 951 43 054

Klikk for stort bilde