Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Økologisk jordbruk

Økologisk jordbruk

​I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften. 

Økologiforskriften

Økologiforskriften er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. Debio utfører også kontroll og sertifisering.

Søk sertifisering

Dyrking av økologiske planter innebærer et allsidig driftsopplegg, hvor bruken av naturlige fornybare ressurser er viktig for å sikre og bedre fruktbarheten i jorda. I veilederen til forskriften for økologisk produksjon kan du lese om alle forhold som legger til rette for en godkjent økologisk planteproduksjon, som omleggingstider, parallellproduksjon, gjødsling, plantevern og formeringsmateriale.

Husdyrhold

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er selve grunnlaget for økologisk husdyrhold. God dyrevelferd og dyrehelse er viktige prinsipper, samtidig som dyrene gir viktige bidrag til et allsidig og balansert økologisk landbruk. Hele regelverket er forklart i Veileder B til forskriften om økologisk produksjon. Her kan du lese om omlegging og karenstid, fôring, krav til husdyrrom og ellers alle andre forhold som regulerer økologisk husdyrhold.

Hva koster det?

Gebyroversikt fra Debio