Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd

Du kan søke om produksjonstilskudd.
I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon
  • husdyrhold

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Kriterier

Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak. 

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt, er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold.

Søknadsskjema

Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

Les mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Søknadsfrist

  • 15. mars og/eller 15. oktober, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.
  • 10. januar – etterregistrering av enkelte opplysninger.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatte vedtak. Tilskuddsbrevet blir automatisk sendt til Altinn.