Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Villmarkstur til Ulveholtet og Fossekoia

Villmarkstur til Ulveholtet og Fossekoia

Turen er beregnet for elever på mellomtrinnet.

Denne turen er en ypperlig anledning til å fortelle elevene litt om livet på en husmannsplass for 100 år siden; om pliktarbeid og daglig slit for å berge seg og sin familie.

Det er viktig at klassen er med i planleggingen av turen. Hvordan kommer vi oss til parkeringsplassen øst for Bunes gård? Hva skal vi ha på oss, og hva skal vi spise?

​Slik finner du Ulveholtet

Skjer det noe underveis på turen går tiden fortere også for de som ikke liker å gå på tur i skogen.
Arrangeres turen som en overnattingstur er det mye som må planlegges. Lag ulike ansvarsgrupper med viktige oppgaver som må ordnes i god tid før avreise.

Første del av turen går fra parkeringsplassen på merket sti fram til Ulveholtet, ca 1,5 km. Etter en kort rast i hytteveggen legger vi turen oppover  den gamle kjerreveien østover mot Fossekoia. Fra Ulveholtet og opp til Fossekoia er det nye 1,5 km. Veien er merket, og det er satt ut en natursti beregnet på aldersgruppa.

Fossekoia

Koia er ei nylaftet tømmerkoie i det samme området som det stod en gammel utmarksstall. Den gamle stallen ble revet, men den nye koia gir noe av den samme atmosfæren her langt inne i skogen, og den er en fin samlingsplass.

Oppe ved koia kan elevene få i oppgave å studere plantelivet så vel på myr som på de skrinne fururabbene: lag lister, tegn og systematiser. Undersøkelsesområdene kan være av ulik størrelse f.eks. 50x50 m, 5x5 m eller 1x1 m. Husk å ta med floraer både for blomsterplanter og blomsterløse planter.

I forbindelse med lunsjen oppe ved Koia eller nede ved Ulveholtet kan det være på sin plass å snakke litt om bruk av åpen ild i skog og mark.

For å gjennomføre denne turen må man beregne en hel skoledag, og man må ikke gi seg alt for god tid underveis.
Turen kan arrangeres som en overnattingstur både til Ulveholtet og til Fossekoia for mindre grupper.