Natursti

Natursti

Du vil i kommuneskogen kunne følge to naturstier med informasjon tilrettelagt av Naturvernforbundet i Halden. 

Klikk for stort bildeVed parkeringsplassen er det satt opp en informasjonstavle med generelle opplysninger og kart der stiene er tegnet inn. Standarden er enkel skogsti, og turen byr stedvis på små utfordringer for brukerne. Den ene naturstien går fra parkeringsplassen til Ulveholtet. Den andre går fra Ulveholtet til Fosserkoia. Lengden på begge naturstiene er fra 1,5 - 2 kilometer.

Det er benyttet plakater utarbeidet av Det norske skogselskap, og tema for de enkelte poster er valgt ut fra omgivelsene. Plakatene gir opplysninger om dyr, planter og naturforhold. Det vil være mulig å diskutere innholdet på den aktuelle posten med henvisninger til forekomster i den umiddelbare nærhet. Ved hver plakat er det satt opp en naturquiz med svaralternativer merket med bokstaver. Svarer man riktig, og samler bokstavene på alle plakatene skal svarene til sammen danne et lettfattelig ord.