Om avfallsbeholdere og veileder for etablering av tømmepunkter

Om avfallsbeholdere og veileder for etablering av tømmepunkter

Her finner du informasjon om renovasjon for privathusholdninger og hva utbyggere trenger å legge vekt på når nye avfallspunkter planlegges.

I Halden har vi kildesortering av husholdningsavfall. Hver boenhet har i utgangspunktet to avfallsbeholdere. Den ene benyttes til papp og papir, og den andre til restavfall. I restavfallsbeholderen kan du også kaste matavfall i grønne poser, samt plastemballasje.

Det du må vite om avfallshåndtering

Veiledning for å etablere/endre tømmepunkt

Halden kommune kan tilby flere typer fellesløsninger. Se informasjon under om hvilke muligheter som finnes.

Renovasjon
E-post
Telefon 47 48 89 88

Telefontid 09.00 - 14.00