Farlig avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og dyr. Dette skal leveres til et eget mottak for farlig avfall.  

Maling, lakk, løsemidler, oljerester, lysstoffrør, sparepærer, oppladbare batterier, plantevernmidler, sterke rengjøringsmidler og bilbatterier er noen eksempler på farlig avfall. Slik avfall bør om mulig leveres i originalemballasjen. Hvis det ikke er mulig, skriv utenpå emballasjen hva innholdet er.

Ta kontakt med ansatt på stedet du skal levere farlig avfall for informasjon om plassering og håndtering.

Her kan du levere farlig avfall:

  • Rokke avfallsanlegg
  • Best (Esso) bensinstasjon, Risum, Iddeveien 33, 1769 Halden
  • Deli De Luca/Esso, Svinesundsparken 9, 1788 Halden

Forurenset jord

Rokke avfallsanlegg har gode løsninger for mottak av forurenset jord. Kontakt avfallsanlegget for avklaring om levering av forurenset jord. Halden kommune har god kompetanse og miljøvennlige løsninger for mottak av mange typer forurenset jord fra anleggsplasser.

Bygningsavfall og industriavfall

Rokke avfallsanlegg har tilgang til bred kjemikompetanse slik at vi kan finne den beste løsningen for behandling av spesialavfall. Ta kontakt hvis du trenger å bli kvitt noe utenom det vanlige. 

På Rokke kan du derfor blant annet levere spesialavfall som jernspon, gips, asbest og eternitt. Asbest/eternitt må før levering pakkes i tolags byggeplast. Bensin kan leveres på lukket kanne, gjerne merket med innhold, på Rokke avfallsanlegg.

Rokke avfallsanlegg
Telefon 69 19 33 15