Hytterenovasjon

Hytterenovasjon

Alle hytter i Halden kommune omfattes av hytterenovasjonsordningen. Halden kommune har som mål at det er innsamlingssteder for avfall i hyttefelt eller på steder man passerer på vei fra hytta.

På innsamlingsstedene er det utplassert avfallscontainere eller mindre avfallsbeholdere. Hytteeierne kan bruke det innsamlingsstedet som passer best for dem. 

Resirkulering

I tillegg til containerne/beholderne står det noen steder en egen container til glass/metall. 

I Svalerødkilen kan man, i tillegg til restavfall, også levere papir, papp, plast, glass og metall. I Sponvika er det plassert en container på Torvet og en øverst i Damvollbakken (veien mellom Sponvikveien og Svalerødkilen). Ved buss-stoppet på Fagerholt og Bakke står det glasscontainer.

I Halden kommune er det en rekke miljøstasjoner for innlevering av avfall til resirkulering. Disse kan også benyttes av hytteeiere.

Noe må leveres andre steder

Sortert avfall som papir, papp, glass, metall og plast, går til gjenvinning. Restavfall fra hytter går til forbrenning. Restavfallet blir kvernet før forbrenning. For ikke å skade utstyret som kverner restavfallet, ber vi om at keramikk, store metallbiter, glass, porselen og stein, murstein, fliser og lignende ikke kastes i restavfallet. 

Hageavfall skal leveres på Rokke avfallsanlegg. 

Når hentes søppel fra hyttene?

De store containerne i hytteområdene har innebygde sensorer som automatisk gir kommunen signaler om når de bør tømmes. Disse tømmes da ved behov. Mindre hyttebeholdere tømmes på ordinær rute hver 14. dag. 

Egen søppeldunk på hytta?

De hytteeierne som ønsker det, kan være med på kommunens ordinære renovasjonsordning istedenfor hytterenovasjonsordningen.

Hytteeiere kan gjøre avtale med Halden kommune om at beholderen skal tømmes enten hele året eller kun i sommerhalvåret.

Vil du ha det fint på hytta?

​Containere og beholdere som brukes til hytterenovasjon er beregnet på vanlig husholdningsavfall fra hyttene.
Vil du ha det hyggelig i hytteområdet ditt, er det lurt å forholde seg til dette. 

Dersom du har store ting eller mye søppel, for eksempel etter oppussing, bør du som hytteeier kjøre en tur til Rokke avfallsanlegg i stedet for å fylle en hyttecontainer. Hvis du fyller mye av containeren alene, får ikke andre kastet sitt vanlige husholdningsavfall. Og hvis naboen setter sitt søppel utenfor containeren, så blir det lite trivelig i nærområdet. 

Det er for å unngå dette at det er små åpninger i containerne. Vi skjønner at det kan friste noen til å sette igjen en stor søppelsekk utenfor. Da er det viktig å huske at sjansen er stor for at dyr, fugler og vinden vil dra dette utover. Da blir det heller ikke særlig trivelig på hytta. Og det er slett ikke sikkert at noen har tid til å rydde opp før etter at du har dratt hjem. 

Kan du bidra til at søppel holdes inne i containerne, får du det triveligere på hytta. 

Renovasjon
E-post
Telefon 47 48 89 88

Telefontid 09.00 - 14.00