Septiktanker

Septiktanker

Følgende gjelder for septiktanker:

  • Kan finnes på eiendommer bebygd frem til ca 1985
  • Krav til septiktank kom rundt 1950 da det ble vanlig med vannklosett i bygninger
  • Avløp fra bygninger kunne ikke gå rett i bekk, så oppsamling var nødvendig – septiktank
  • I dag ledes avløp fra de fleste bygninger i kommunen til kommunalt avløpsrenseanlegg. For alle disse eiendommene skal septiktank kobles ut når kommunen har separert sine avløpsledninger
  • Septiktanker tilkoblet kommunens avløpsnett tømmes en gang pr. år
  • Utkobling av septiktank bekostes av eier og skal utføres av godkjent foretak for slike oppdrag
  • Utkobling av septiktank er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven
  • Septiktanker som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett inngår i kommunens septiktømmeordning