Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Boligsoneparkering

Boligsoneparkering

Boligsoneparkering er en ordning som gir beboere i et område noen særfordeler fremfor andre. Ordningen er etablert for å sikre de som bor i sentrum tilgang på offentlige parkeringsplasser. 

Halden kommune samarbeider med Easypark om et digitalt søknadssystem som alle som ønsker å bruke boligsoneparkering skal bruke. Med den løsningen sparer vi saksbehandlingstid slik at du får parkert raskere.

Søk om parkeringstillatelse i en boligsone

Ofte stilte spørsmål
 

Boligsoneparkering