Uregistrerte kjøretøy

Uregistrerte kjøretøy

Det er ikke lov å sette fra seg et uregistrert kjøretøy på offentlig eiendom over lengre tid. 

Ifølge trafikkreglene kan uregistrert kjøretøy stå parkert på offentlig vei/plass i 14 dager, såfremt det ikke gjelder andre reguleringer på området. Etter 14 dager må du flytte bilen. 

Når kommunen observerer et uregistrert kjøretøy på offentlig vei eller plass kan vi pålegge deg å flytte det. Du vil da motta et varsel om dette med en frist på 14 dager for å fjerne kjøretøyet. Dersom du ikke har fjernet kjøretøyet innen fristen du har fått, vil kommunen rekvirere fjerning av det uregistrerte kjøretøyet for din regning. Du vil i tillegg få et gebyr på 900 kroner.