Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Uregistrerte kjøretøy

Uregistrerte kjøretøy

Det er ikke lov å sette fra seg et uregistrert kjøretøy på offentlig eiendom over lengre tid. 

Ifølge trafikkreglene kan uregistrert kjøretøy stå parkert på offentlig vei/plass i 14 dager, såfremt det ikke gjelder andre reguleringer på området. Etter 14 dager må du flytte bilen. 

Når kommunen observerer et uregistrert kjøretøy på offentlig vei eller plass kan vi pålegge deg å flytte det. Du vil da motta et varsel om dette med en frist på 14 dager for å fjerne kjøretøyet. Dersom du ikke har fjernet kjøretøyet innen fristen du har fått, vil kommunen rekvirere fjerning av det uregistrerte kjøretøyet for din regning. Du vil i tillegg få et gebyr på 900 kroner.