Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Arbeid på og ved vei

Arbeid på og ved vei

Før du igangsetter graving og andre arbeider i kommunal vei og på kommunale arealer/områder må du søke om gravetillatelse. Søknaden må også inneholde en arbeidsvarslingsplan. 

Søknad om graving på og ved kommunal vei leveres digitalt på gravemeldingstjenesten

Sammen med gravesøknaden skal du legge ved en arbeidsvarslingsplan som godkjennes sammen med gravemeldingen. Denne finner du sammen med søknad om graving.

Du må i tillegg fylle ut:

Behandlingstiden er vanligvis 1-2 uker.

For behandling av gravesøknad og arbeidsvarslingsplan må du betale et gebyr. Dette endres fra år til år.

Her finner du kommunens gebyrregulativ (PDF, 233 kB).