Arbeid på og ved vei

Arbeid på og ved vei

Før du igangsetter graving og andre arbeider i kommunal vei og på kommunale arealer/områder må du søke om gravetillatelse. Søknaden må også inneholde en arbeidsvarslingsplan. 

Søknad om graving på og ved kommunal vei leveres digitalt på gravemeldingstjenesten. Sammen med gravesøknaden skal du legge ved en arbeidsvarslingsplan som godkjennes sammen med gravemeldingen. Denne finner du sammen med søknad om graving.

Du må i tillegg fylle ut et egenkontrollskjema som vedlegges gravemeldingen (DOCX, 128 kB) (word) eller 

Graving-egenmelding (ODT, 110 kB) (odt).

Her finner du veiledning til utfylling av gravesøknaden

 

Behandlingstiden er vanligvis 1-2 uker.

For behandling av gravesøknad og arbeidsvarslingsplan må du betale et gebyr. Dette endres fra år til år gjennom kommunens gebyrregulativ (PDF, 233 kB).