Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Gravetillatelse

Gravetillatelse

Når du skal utføre gravearbeider er det viktig å du følger de regler som finnes rundt dette.

Her finner du skjema du skal benytte for å søke om gravetillatelse.

Søknad om gravetillatelse

Grave og arbeidsinstruks for Halden kommune (PDF, 853 kB)