Frivillighet

I Halden kommune bidrar et stort antall frivillige med store ressurser til lokalsamfunnet, og de frivillige deltar i et stort og variert mangfold av aktiviteter.

I 2023 ble det vedtatt en frivillighetsplan for Halden kommune. Frivillighetsplanen er et oversiktsdokument, og har også en konkret handlingsplan for frivilligheten. 

Vedtatt Frivillighetsplan 2023-2028 (PDF, 3 MB)

Rapport fra kveldskonferanse med Frivillighet Norge (PDF, 289 kB)

Handlingsplan for frivillighetsplanen 2023-2028 (PDF, 157 kB)