Kommunikasjon og service

Kommunikasjon og service

Kommunikasjon og service har ansvar for kommunens kommunikasjonsvirksomhet. Enheten driver sentralbord, servicesenter, skrankefunksjon i rådhuset og informasjonskanaler.

Servicesenter

Halden kommunes servicesenter tilbyr informasjon om alle kommunale tjenester. Vi gir også veiledning om de fleste tjenesteområder og betjener kommunens sentralbord. I tillegg drifter vi kommunens adgangskontroll og telefoniløsninger.

Servicesenteret er en del av enhet Kommunikasjon og service og består av kommunens sentralbord og publikumsmottak. De ansatte har høy kompetanse om kommunens organisasjon og kan henvise til riktig instans. 

Åpningstider:

  • Sentralbord : Mandag- fredag kl 09.00- 15.00. Telefon: 69 17 45 00
  • Skranken: Mandag- fredag kl 09.00- 14.30

Vi kan hjelpe deg med:

  • svar på spørsmål om kommunale tjenester.
  • beskrivelse av tjenester kommunen tilbyr.
  • utfylling av søknadsskjemaer for kommunale tjenester
  • svar på spørsmål om vigsler

TT-kort, tilrettelagt transport

Fylkeskommunen har ansvar for søknad og utdeling av TT-kort.
Du finner informasjon om TT-kort på nettsiden til Østfold fylkeskommune

Advokatvakt

Annenhver mandag fra kl. 13.30 -14.30 tilbyr byens advokater bistand slik at privatpersoner kan å ta stilling til om man har en sak. Det er da mulig å avtale et kvarters veiledning. Tid avtales med Servicesenteret. 

Frister for saksbehandling:

  • Straks: De fleste henvendelser vil du få svar på umiddelbart
  • Tre dager: Saker som trenger nærmere undersøkelse eller hvor henvendelsen må videresendes til andre i kommunens organisasjon

Saker der saksbehandling og avgjørelse foregår i andre enheter enn Servicesenteret, kan ha ulik saksbehandlingstid. Dette vil du bli orientert om av saksbehandler.

Kommunikasjon

En støttefunksjon for hele organisasjonen i spørsmål rundt kommunikasjon. Hovedansvarlige redaktører for kommunens nettsider og for utarbeidelse av informasjonsmateriell. Rådgivere og ansvarlige for innbyggerdialog på digitale plattformer.

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunens nettsider, apper og sosiale medier; som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Her finner du oss

  • ​Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
  • Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 8, 1771 Halden
Bilde av bygning i rådhuskvartalet - Klikk for stort bilde Lisa Gustavsen
Servicesenteret
E-post
Telefon 69 17 45 10
Karine Engebretsen
Enhetsleder Kommunikasjon og service
E-post
Telefon 91 75 35 88
Henrik Diskerud Meyer
Kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 93 25 61 92
Morten Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver, hovedredaktør
E-post
Telefon 95 26 72 01