Etablering av næring

Etablering av næring

Næringsavdelingen i Halden kommune kan gi en oversikt over kommunale tjenester, private og offentlige tomter, næringseiendommer og tilgjengelige lokaler, bidra med å opprette kontakt med relevante personer og veilede ved søknad på offentlige midler. 

Hjelp til oppstart av ny bedrift

Etablerertjenesten i Søndre Viken

Etablerertjenesten i Søndre Viken gir deg gratis hjelp og veiledning med å starte opp og komme i gang med egen bedrift.
Kontaktinfo: post@etablerertjeneste.no, telefon: 408 54 124

Næringshagen Østfold

Næringshagen Østfold arbeider for vekst og nyskaping i hele Østfolds, og bistår med utvikling av nye bedrifter og veksten i eksisterende bedrifter. Ta gjerne kontakt for en gratis veiledningstime.
Du finner kontaktinfo på vår nettside

Drivhuset Østfold

Halden kommune er medeier i Drivhuset Østfold som gir gründere gratis, konfidensiell veiledning med tanke på å utvikle bedriftsideer. Drivhuset arbeider tett med Høgskolen i Østfold og Drivhuset i Sverige, og holder til på høgskolens campus i Halden og i Fredrikstad.  

Smart Innovation Norway 

Koordinerer Norwegian Centres of Expertise Smart Energy Market sin nettverksklynge i Kunnskapsparken i Halden. Smart Innovation Østfold kan bidra med:

  • rådgiving i å etablere et selskap
  • veiledning om forretningsutvikling
  • informasjon om finansieringskilder og hjelp til søknad om finansiering
  • tilgang til klyngenettverket
  • kontorplass med tilgang til representative fellesarealer
  • Mer informasjon om Smartinnovationnorway.no

Innovasjon Norge 

Disponerer over 2 milliarder kroner i tilskuddsmidler. IN gir finansieringstjenester, rådgiving, kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester og bidrar til å realisere verdiskapende næringsutvikling innenfor gitte kategorier.

Blender akselerator

Akseleratorprogram for oppstartsbedrifter med vekstambisjoner. Her får du gratis kontorplass og tett oppfølging og veiledning. Blant annet hjelper Blender bedriften med kontakt mot potensielle investorer. 

Jens-Petter Berget
E-post
Telefon 40 22 14 54
Lars-Espen Hansen
E-post
Telefon 95 77 37 47
Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Telefon 97 74 29 40