Regionalt næringssamarbeid

Regionalt næringssamarbeid

Søndre Viken – en attraktiv næringsregion. Fredrikstad, Halden, Aremark, Hvaler og Sarpsborg utgjør Søndre Viken næringsregion.

Kommunene, næringsforeningene og destinasjonsselskapene i regionen samarbeider om næringsutvikling, arealplanlegging og arealforvaltning, markedsføring og det å være et godt vertskap for næringslivet.

I vår region har vi utnyttet naturressursene, sett muligheter, funnet opp, utviklet, skapt og produsert et mangfold av produkter siden midten av 1600-tallet.

Det begynte med fossen, elva, havet og skogen. Det gjør det fortsatt, men mye nytt har kommet til. Den norske industrialiseringen begynte i 1840-årene, og vår region var tidlig ute. Regionen vår og omlandet har gunstige vilkår for verdiskapning, vekst og samarbeid. Vi som bor her er kjent for å være innovative og skapende innen handel, transport, og ikke minst industri.

I dag har vi også ledende miljøer og bedrifter innen bio- og sirkulærøkonomien, forskning, teknologi og helse.

Hvor bedrifter gror

I Norge er det vi som ligger nærmest Europa. Eksport og import kanaliseres naturlig og effektivt, og vår region er porten og pulsåren som binder Norge til Europa. Det er kort avstand mellom våre tettsteder og byer, noe som gjør det enkelt å samarbeide.

Og her ligger hele poenget bak vår store fremtidstro. Alle norske byer, tettsteder og regioner vil ha vekst og utvikling. I Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark og Halden står vi sammen om å lykkes med næringssamarbeid og næringsutvikling.

Gunstig næringssamarbeid

Alle tettsteder og byer i vår region ligger såpass nær hverandre at arbeidspendling og næringssamarbeid er effektivt. Vi utgjør ett felles bo- og arbeidsmarked med over 180 000 innbyggere. De fem ulike kommunene i regionen ønsker å jobbe sammen og gjøre hverandre gode og attraktive for næringslivet og menneskene som finnes her allerede.

Men vi har også mye å by på, og vil strekke oss langt for å tiltrekke oss nye bedrifter og næring. Vi samarbeider om prosjekter, markedsføring og streber etter å være det beste vertskapet for næringslivet. Derfor har vi så stor tro på både fremtidens bedrifter og mennesker i regionen.

Gina Finsrud
Prosjektleder og rådgiver
E-post
Telefon 97 74 29 40