Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

NAV

NAV

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV er et samarbeid mellom kommunene og staten. NAV Halden holder til i samme bygg som rådhuset, men har egen inngang i krysset gågata/Tordenskjoldsgate.

Gjeldsrådgiving

Har du gjeld og vanskeligheter med å betale den, eller problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide.

NAV kan tilby rådgivning på det økonomiske området. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

NAV Halden Aremark ledes av Linda Kvalheim (konstituert NAV-leder).

Åpningstider: Etter avtale

Her kan du søke om økonomisk sosialhjelp

Kontakt

Postadresse: Postboks 56, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden
Telefon: 5555 3333
Telefaks: 69 01 04 21

E-post: nav.halden@nav.no