NAV

NAV

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV er et samarbeid mellom kommunene og staten. NAV Halden holder til i samme bygg som rådhuset, men har egen inngang i krysset gågata/Tordenskjoldsgate.

Gjeldsrådgiving

Har du gjeld og vanskeligheter med å betale den, eller problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide.

NAV kan tilby rådgivning på det økonomiske området. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

NAV Halden Aremark ledes av Morten Aalborg.

Åpningstider: Onsdager og etter avtale.

Her kan du søke om økonomisk sosialhjelp

Kontakt

Postadresse: Postboks 56, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden
Telefon: 5555 3333
Telefaks: 69 01 04 21

E-postnav.halden@nav.no