Organisasjonskart

Organisasjonskart

Organisasjonskartet viser hvordan administrasjonen er organisert i kommunalavdelinger og enheter i Halden kommune. 

Vil du vite mer om hvordan de ulike kommunalavdelingene og enhetene er organisert, kan du åpne organisasjonskartet nedenfor.

Her er Halden kommunes organisasjonskart (PDF, 284 kB) 

Organisasjonskartet er klikkbart

Ved å klikke på navn og funksjoner som er understreket vil du føres videre i organiseringen av den aktuelle enhet eller avdeling. (Tips: Klikk på den øverste boksen i bildet for å komme tilbake). 

Vi gjør oppmerksom på at organisasjonskartet ikke er laget i et universelt utformet format. Det kan skape problemer for de som benytter et leseverktøy.