Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Kunnskapsgrunnlag for planlegging

Dokumentet «Vi i Halden» er et kunnskapsgrunnlag for all planlegging i Halden kommune. I tillegg skal annen relevant kunnskap hentes inn, avhengig av hva som planlegges. For noen saker er kunnskap om reisemønster og trafikkvaner nyttig, det kan du finne i mobilitetskartleggingen vår.

«Vi i Halden» er grunnlagsdokumentet for planlegging i Halden, sist oppdatert i 2023. Her finner du aktuell statistikk relatert til FNs 17 bærekraftmål. Dette kunnskapsgrunnlaget erstatter også dokumentet "Vi i Halden" fra 2020. Oversikt over helsetilstanden inngår i det nye dokumentet "Vi i Halden". 

Vi i Halden 2023

Det er i år utarbeidet et nytt oversiktsdokument som brukes som kunnskapsgrunnlag for planlegging. Dokumentet gir også en oversikt over helsetilstanden i Haldens befolkning.

Klikk her for å åpne dokumentet "Vi i Halden 2023" (PDF, 5 MB)

Eldre versjoner av "Vi i Halden"

«Vi i Halden 2020» (PDF, 5 MB)

Mobilitetskartlegging for Halden 2021 

Mobilitetskartleggingen gir en oversikt over hvor, hvordan og hvorfor vi reiser i Halden, og hvor det er størst potensial og behov for å endre reisemønster. Kunnskapen bør legges til grunn for planer og saker som berører ferdsel i kommunen. Kartleggingen ble gjort våren 2021. I løpet av høsten 2021 blir det utarbeidet forslag til tiltak og evaluering av planlagte tiltak.

Her kan du se mobilitetskartleggingen:

Mobilitetskartlegging for Halden (arcgis.com)