Halden Smart City

Halden Smart City

Halden Smart City er et program som skal bidra med innovasjon og utvikling i Halden kommune.

Halden kommune har satt seg som mål å være Norges mest innovative kommune, og har startet programmet Smart City Halden for å bidra til dette. 

Smarte byer, herunder smart city, er et begrep som brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og bygder skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn. 

Programmet skal muliggjøre og legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ønsker å her å jobbe med ny teknologi, nye tjenester til innbyggerne og nye typer forretningsmodeller som skaper verdi for et fremtidsrettet Haldensamfunn. 

Hva er et Smart City Halden-prosjekt?

  1. Det er bærekraftig på både kort og lang sikt, 
  2. Gjennomføres i samarbeid med flere ulike samfunnsaktører 
  3. Tar i bruk teknologi på en innovativ måte. 
     

Vi mener dette er tre viktige drivere som må inkluderes for å ha en bærekraftig samfunnsutvikling med prosjekter hvor teknologi skal være med. Disse tre delene skal være synlige i våre Smart City Halden-prosjekter. Disse tre delene skal være synlige i våre Smart City Halden-prosjekter. 

Her finner du en oversikt over endel av våre prosjekter

Våre samarbeid:

Her er en lenke til nettsiden mydigitalcity.no

Hilde Marie Wold
Smart City
E-post
Telefon 97 97 53 30