Administrasjon undervisning og oppvekst

Administrasjon undervisning og oppvekst

Kommunalavdeling undervisning og oppvekst administrerer blant annet Halden kommunes seks barnehager, åtte barneskoler med SFO, tre ungdomsskoler, åpen barnehage, helsestasjon, barnevern og PPT.

Du finner kontaktinformasjon til administrasjonen på våre blå kontaktkort. 

Fra 1. januar 2021 ble kommunens rolle som barnehagemyndighet regulert i lovverket, dette for å sikre likebehandling og uavhengighet. Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager. Avdeling barnehagemyndighet er underlagt og rapporterer til kommunedirektøren. 

Fagleder barnehagemyndighet

Wenche Tysse-Hostad,
Tlf: 97671911
E-post: wenche.merete.tysse-hostad@halden.kommune.no

Kontaktinfo Halden kommune

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgata 8, 1771 Halden
Kommunens sentralbord: 69 17 45 00
E-post: postmottak@halden.kommune.no​

Mari Emma Odberg Bjerke
fagleder skole
E-post
Telefon +47 90 75 16 54
Karin Fredh Eliassen
Fagleder skole
E-post
Telefon +47 97 73 23 83
Siri Anette Larsen
E-post
Ida Kristine Heide Kitterød
Ped.psyk.rådgiver
E-post
Siri Gundersen Stensrud
Fagleder økonomi
E-post
Telefon +47 69 17 45 87