Åkerholmen barnehage

Åkerholmen barnehage

Åkerholmen barnehage er en privat foreldreeid barnehage.

Søk barnehageplass

Vi har tre avdelinger for barn i alderen 0-6 år, fordelt på en småbarnsavdeling og to 3-6 års avdelinger. Barnehagen ligger langs Asakveien i Halden og holder åpent 12 måneder i året.

Vår visjon er: GODE OPPLEVELSER - FOR ALLE

Alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal ha gode opplevelser. Det skal være gode opplevelser i alle ledd. Barn, foreldre, personalet, familie og venner.  

Kun i de tilfeller barnehagen ikke får fylt opp sine 100% plasser, har daglig leder mandat til å tilby lavere prosentplasser.

Profil: Åkerholmen barnehage - gode opplevelser for alle!

Besøk vår nettside

Adresse: Asakveien 32, 1785 HALDEN

Telefon: 69 19 18 90

Daglig leder: Guro Hovind

Åpningstider: 06.45 - 16.30

Type plass

  • Hel plass