Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Bollerød FUS barnehage

Bollerød FUS barnehage

Bollerød FUS barnehage er en privat barnehage med 54 plasser. Vi er en del av FUS-kjeden som er eid av Trygge Barnehager AS. 

Søk barnehageplass

Noe av det vi setter aller høyest er den voksnes evne til å skape tette, gode og trygge relasjoner til alle barn.  Barna skal få leke, medvirke, lære og utvikle seg i et positivt og inkluderende miljø der de føler seg respektert, anerkjent og trygge - i alle situasjoner.  

Hos oss kommer barnet først!  

Profil: Glødende-Skapende-Tilstedeværende 

Besøk vår nettside

Leder: Tove Marie Sagstuen

Vår adresse er: Grimsrødhøgda 115, 1791 TISTEDAL

Telefon: 916 54 663

Åpningstider: 06:45 - 16:30

Vi holder åpent hele året.