Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Do Re Mi barnehage

Do Re Mi barnehage

Do Re Mi er et barnehagekonsept som legger vekt på å stimulere barns evne for musikk og språk.

Søk barnehageplass

Daglig undervisning og lek skjer på engelsk og norsk. I tillegg legger vi vekt på estetiske fag, som dans, drama og forming.

Vår profil: Musikk og engelsk

Besøk vår nettside

Adresse: Gamle kongevei 3, 1789 Halden

Telefon: 97 99 72 00

Leder: Marianne Sivertsen

Åpningstider: 06:45 - 17:00

Type plass

  • 2 dager i uken
  • 3 dager i uken
  • 4 dager i uken
  • Halv plass
  • Hel plass