Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Halden Montessoribarnehage

Halden Montessoribarnehage

I Montessori barnehage lærer barnet å lære, og får en høyere bevissthet om den verden det er en del av. 

Søk barnehageplass

I en montessoriskole og -barnehage legger vi grunnlaget for at barn skal bli kompetente og selvstendige mennesker med gode samarbeidsevner og en livslang lærelyst.

Profil: Montessoribarnehage

Besøk vår nettside

Adresse: Solåsveien 4, 1791 TISTEDAL

Telefon: 906 09 490

Leder: Aina Staxvold

Åpningstider: 07:00 - 16:30

Type plass

  • 1 dag i uken
  • 2 dager i uken
  • 3 dager i uken
  • 4 dager i uken
  • Halv plass
  • Hel plass