Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Harekas barnehage

Harekas barnehage

Harekas er en privat, foreldreeid andelsbarnehage med tre avdelinger.

Søk barnehageplass

Det lille Kruttårn er åpen for barn i alderen 0-3 år, Salutten for barn i alderen 3-6 år og Kanonkula for barna i alderen 2-6 år.
Vår visjon er: Harekas barnehage - "et godt sted å være!"

Profil: Et godt sted å være

Besøk vår nettside

Adresse: Harekasveien 15, 1769 HALDEN

Telefon: 69 19 35 11

Leder: Tone M.B.Ingvaldsen

Åpningstider: 06:45 - 17:00

Type plass

  • 4 dager i uken
  • Hel plass