Isebakke barnehage

Isebakke barnehage

Isebakke barnehage er en kommunal barnehage med  kort vei til både skog og sjø. Vi er sertifisert som en helsefremmende barnehage.

Søk om barnehageplass

Isebakke Barnehage åpnet dørene for første gang i august 2009, og bygget er både moderne og godt vedlikeholdt. Vi er en fem-avdelings barnehage med 74 barn og et miljø hvor alle barn og ansatte får bli kjent med hverandre, også på tvers av avdelingene. Vi har to avdelinger for de yngste, to avdelinger for de mellomste og en avdeling for de eldste barna som har sitt siste år i barnehagen.

Vi vektlegger den tilstedeværende og anerkjennende voksenrollen i arbeidet med barna, noe vi anser som viktig for barns utvikling av trygghet og en god selvfølelse. Det innebærer at vi som ansatte først og fremst skal være varme, men tydelige og lyttende voksne. Vi jobber for at vi i enhver situasjon skal se bak det som kommuniseres for å forstå barnas intensjoner, både via kroppsspråk, verbalt språk og atferd. Her hos oss står relasjoner, vennskap og medvirkning høyest.

Det nære og tette foreldresamarbeidet er viktig for oss, fordi det er foreldrene som kjenner sitt barn best.

Bærekraftig utvikling er en rød tråd i alt arbeid vi gjør, og ut over det velger vi temaene vi jobber med gjennom året, ut fra hva barna interesserer seg for. Veien blir til og endres mens vi går.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål eller vil komme på besøk!

Besøk vår nettside

Avdelinger

  • Marihønen rød
  • Marihønen gul 
  • Sommerfuglen Gullvinge 
  • Sommerfuglen Blåvinge
  • Humlen

Åpningstider

​Alle hverdager fra 6.45 til 16.45
Unntak er fem planleggingsdager i året og fire uker i juli.

Leder

Jannicke Johansen
jannicke.johansen@halden.kommune.no

Her finner du oss

Sørlifjellet 3, 1788 Halden

Isebakke barnehage
Mobil 69 21 27 87