Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Isebakke barnehage

Isebakke barnehage

Vi er en liten og personlig barnehage med stor plass å boltre oss på, med kort vei til skog og sjø. Her hos oss står relasjoner, vennskap og medvirkning høyest på prioriteringslisten.

Søk om barnehageplass

I barnehagen deler vi barna inn i grupper, for at vi skal ha gode muligheter til å se det enkelte barn. Dermed kan vi legge til rette for trygghet og gode opplevelser i hverdagen! Vi vektlegger den tilstedeværende og anerkjennende voksenrollen i arbeidet med barna, noe vi ser som viktig for barnets utvikling av trygghet og en god selvfølelse. 

Barnehagen vår ligger i lyse og naturskjønne omgivelser på Isebakke. Vi har kort vei til skogsområdet, og nærområdet brukes til lek og læring. Vi har også en fin naturlekeplass som brukes av alle barna.

Besøk vår nettside

Åpningstider

​Alle hverdager kl.06.45 - 16.45.
Unntak er 5 planleggingsdager i året og fire uker i juli.

Leder

Jannicke Johansen, tlf 488 81 867
jannicke.johansen@halden.kommune.no

Her finner du oss

  • Sørlifjellet 3, 1788 Berg i Østfold
  • Postboks 150, 1751 Halden

 

Isebakke barnehage
Mobil 69 21 27 87