Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Karrestad barnehage

Karrestad barnehage

Stedet hvor du finner – åpenhet, tillit, redelighet og respekt

Søke om barnehageplass

Karrestad barnehage er en 2 avdelings barnehage. Vi har en avdeling med 12 barn i alderen 0-3 år, og en avdeling med 24 barn i alderen 3-6 år. Vi har en sammensatt personalgruppe med mye og ulik kompetanse og erfaring. Alle ansatte er kurset i COS, Trygghetssirkelen, og bruker dette aktivt i arbeidet med barna, i samarbeid med kollegaer, instanser og foreldre.  

Vi har i vårt daglige arbeid fokus på gode relasjoner, å styrke lekekompetanse, vennskap, språk og å gi alle barna mulighet for å uttrykke seg om egen hverdag samt i lek og relasjon med venner.

Besøk vår nettside

Leder

Solveig Holter-Tollefsen
solveig.karine.holter-tollefsen@halden.kommune.no

Åpningstider

Mandag til fredag: 06.45 - 16.45

Her finner du oss

  • Vidarsvei 42, 1781 Halden
  • Postboks 150, 1751 Halden
  •  

Karrestad barnehage
Mobil 69 18 22 20