Karrestad barnehage

Karrestad barnehage

Stedet hvor du finner åpenhet, tillit, redelighet og respekt

Søke om barnehageplass

Karrestad barnehage ligger sentralt til på Karrestad/ Låby, med kort avstand til sentrum og til Høgskolen i Østfold. Vi har to avdelinger for store barn og en småbarnsavdeling. 

Vi har en sammensatt personalgruppe med mye og ulik kompetanse og erfaring. Alle ansatte er kurset i COS, Trygghetssirkelen, og bruker dette aktivt i arbeidet med barna, og i samarbeid med kollegaer, instanser og foreldre. Vi har i vårt daglige arbeid fokus på gode relasjoner, å styrke lekekompetanse, vennskap, språk og å gi alle barna mulighet for å uttrykke seg om egen hverdag samt i lek og relasjon med venner.

Karrestad barnehage er sertifisert som Helsefremmende barnehage. Det innebærer at vi har et stort fokus på psykisk og fysisk helse. Vi jobber systematisk med å skape en god, sunn og aktiv barndom for hvert enkelt barn

Besøk vår nettside

Avdelinger

  • Bjørnehiet
  • Bukkene Bruse
  • Trollungene

Åpningstider

Mandag - fredag fra 6.45 til 16.45

Leder

Malin Therese Karlsen
malin.therese.karlsen@halden.kommune.no​​​​​​​

Her finner du oss

Vidarsvei 42, 1781 Halden

Karrestad barnehage
Telefon 69 18 22 20