Karrestad barnehage

Karrestad barnehage

Stedet hvor du finner åpenhet, tillit, redelighet og respekt

Søke om barnehageplass

Karrestad barnehage er en 2-avdelings barnehage. Vi har en avdeling med 12 barn i alderen 0-3 år, og en avdeling med 24 barn i alderen 3-6 år. Vi har en sammensatt personalgruppe med mye og ulik kompetanse og erfaring. Alle ansatte er kurset i COS, Trygghetssirkelen, og bruker dette aktivt i arbeidet med barna, i samarbeid med kollegaer, instanser og foreldre.  

Vi har i vårt daglige arbeid fokus på gode relasjoner, å styrke lekekompetanse, vennskap, språk og å gi alle barna mulighet for å uttrykke seg om egen hverdag samt i lek og relasjon med venner.

Besøk vår nettside

Avdelinger

  • Bjørnehiet
  • Bukkene Bruse
  • Trollungene

Åpningstider

Mandag - fredag fra 6.45 til 16.45

Leder

Malin Therese Karlsen
malin.therese.karlsen@halden.kommune.no​​​​​​​

Her finner du oss

Vidarsvei 42, 1781 Halden

Karrestad barnehage
Telefon 69 18 22 20