Spretten idrettsbarnehage

Spretten idrettsbarnehage

Spretten Idrettsbarnehage er en privatdrevet barnehage med tre avdelinger og til sammen 57 plasser fra 0-6 år. 

Søk barnehageplass

Vi er en barnehage hvor motorikk, lek og bevegelse er en integrert del av den pedagogiske praksis, hvor aktivitet og kosthold henger nøye sammen og læring foregår gjennom fysisk aktivitet. Vi har fokus på hele barnet og legger vekt på mangfoldet. Her er det glede, humor, lek og bevegelse i fokus.

Profil: Bevegelsesglede - en sunn og naturlig del av livet.

Besøk vår nettside

Adresse: Kviks klubblokaler Strupe, Thorsheimveien 10, 1782 Halden.

Telefon: 482 32 763

Leder: Nina Staal

Åpningstider: fra 6.45 til 16.45

Type plass

  • 1 dag i uken
  • 2 dager i uken
  • 3 dager i uken
  • 4 dager i uken
  • Halv plass
  • Hel plass