Skolehelsetjenesten i barneskolen

Skolehelsetjenesten i barneskolen

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge. Tjenesten er gratis, og er et lavterskeltilbud.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. Se kontaktinfo på den enkelte skoles hjemmeside for kontaktinfo og trefftider.

Når møter du oss?

 Alle barn som skal begynne på skolen blir invitert til helsesykepleier i løpet av 1. klasse. Der sjekker vi syn og hørsel, måler vekt og høyde og snakker med barn og foresatte om barnets utvikling, trivsel og familiesituasjon. Vi ønsker at en eller begge foresatte følger barnet. 

Andre faste, planlagte kontakter er:

2. klasse: Tilbud om Tetravac-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
3. klasse: Vekstoppfølging med vekt og høydemåling. Undervisning i grupper med temaer som fysisk aktivitet, søvn, vennskap, personlig hygiene, kosthold, skjermbruk og grenser for egen kropp.
5. klasse: Undervisning i grupper med temaer som pubertet og psykisk helse. Tilbud om PIS-     grupper (grupper for elever som har to hjem etter samlivsbrudd).
6. klasse: Tilbud om MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).
7. klasse: Tilbud om HPV-vaksine (humant papillomavirus). Undervisning i grupper med temaer som psykisk helse, seksuell helse, grenser for egen kropp, sosiale medier og vennskap.

Andre aktuelle oppgaver helsesykepleier i skolehelsetjenesten har er

  • undervisning i klasser eller grupper
  • støttesamtaler med elever
  • bidra til at barn og unge er fysisk aktive
  • bidra med helseinformasjon til foreldre
  • bidra til forebygging av mobbing og psykiske helseplager hos elevene
  • bidra til å følge opp elever med bekymringsfullt fravær
  • foreldreveiledning
  • «åpen-dør» for elevene
  • delta på ansvarsgruppemøter/tverretatlige møter

Både elever og foresatte er velkomne til å ta kontakt med helsesykepleier uten avtale på forhånd.

Tverrfaglig samarbeid

For at skolehverdagen for eleven skal bli så god som mulig, er det det særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale. Andre aktuelle samarbeidspartnere kan være PPT, barnevern, fysioterapeut, fastlege, øyelege, tannhelsetjenesten, familietjenesten og BUP.

Helsesykepleier har taushetsplikt, og det må avtales med elev og/eller foresatte for å få samtykke dersom vi tror det er nødvendig å samarbeide med disse instansene.