Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Hva består tilbudet av?

Tilbudet er gratis.

Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent.

Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Du kan snakke med oss om:

  • Vanskelige utfordringer og bekymringer knyttet til hjemmeforhold, skole eller venner
  • Seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, underlivsplager, graviditet
  • Ernæring, kropp/mat, spiseutfordringer
  • Søvn
  • Stress, sorg, angst, depresjon eller selvskading
  • Smerter og «vondter» som muskelspenninger, hodepine og magesmerter
  • Mobbing, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker, lav selvfølelse eller selvtillit, skolefravær
  • Psykisk og fysisk vold, overgrep og voldtekt
  • Rusmidler, røyk/snus
  • Etc.

Du kan komme på drop-in time eller du kan bestille deg en time. Det gjør du ved å sende sms, e-post eller chat i Teams til helsesykepleier på skolen.

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier på Halden videregående skole er Linda Skauge Antonsen, tlf: 970 77 075.
E-post: linda.skauge.antonsen@halden.kommune.no