Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Det er Forvaltningsenheten Helse og mestring som har det overordnede ansvaret for alle enkeltvedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Forvaltningsenheten koordinerer kommunens helse- og omsorgstjenester i samhandling med andre etater innad i kommunen og med eksterne aktører for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottakerne.

Du finner mer informasjon om Forvaltningsenheten her