Psykisk helse og nasjonale pasientforløp for barn og unge

Psykisk helse og nasjonale pasientforløp for barn og unge

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss og hva vi tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet.

De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig.

Halden kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp dersom du har det vanskelig eller ønsker å lære deg hvordan du kan ta vare på din psykiske helse.

Her finner du mer informasjon om kommunens hjelpetilbud for barn og unge

Nasjonale pasientforløp

Barn og unge med psykiske og eller rusrelaterte lidelser kan henvises til nasjonale pasientforløp. Dette skal blant annet sikre at kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten samarbeider så godt som mulig slik at barn og unge opplever de ulike tjenestene som koordinerte og sammenhengende.

Dersom du har spørsmål om nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus for barn og unge, kan Familiens hus kontaktes for nærmere informasjon.

Tone Ellinor Fjellstad Kristiansen
Barnevernkurator
E-post
Mobil 93 24 31 88