Spesialpedagogikk og tilrettelegging førskolebarn

Spesialpedagogikk og tilrettelegging førskolebarn

Enhet Spesialpedagogikk og tilrettelegging for førskolebarn består av tjenestene spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne.

Avdelingen holder til i Skofabrikken, Os allé 3, og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste, barnevernstjenesten og PPT.

 

Randi Diana Hannah Aamo
spesialpedagog
E-post
Mobil 45 65 63 86