Godkjente valglister 2023

Godkjente valglister 2023

Valgstyret i Halden kommune behandlet i møtet 23. mai de innkomne listeforslagene til kommunestyrevalget 2023.

Valglister 2023

Disse partiene stiller lister ved årets kommunestyrevalg:

Klage på valgstyrets vedtak

Etter valgloven § 6-8 er det adgang til å klage på valgstyrets vedtak om godkjenning av listeforslag.

Klagen må sendes valgstyret i Halden kommune innen syv dager etter offentliggjøring av de godkjente listene. De godkjente valglistene ble offentliggjort 26. mai 2023.

Klagen sendes til:

E-post: politisk.sekretariat@halden.kommune.no