Informasjon til valgmedarbeidere

Informasjon til valgmedarbeidere

Skal du ta imot forhåndsstemmer? Eller skal du hjelpe til på valgdagen? På denne siden vil du finne nyttig informasjon for alle som skal være valgmedarbeidere. 

Valglokalene

Alt som skjer i valglokalene er stemmestyret sitt ansvar. Det er ett stemmestyre for hvert valglokale. Personene som sitter i stemmestyrene er valgt av det sentrale valgstyret. 

Her finner du navn på de som sitter i stemmestyret for ditt valglokale. (PDF, 118 kB)

Dersom det skjer noe som gjør at du ikke kan møte som avtalt eller dersom du har spørsmål, kan du kontakte leder eller sekretær for stemmestyret.

Valgdagene, åpningstider og fremmøte

Informasjon om vakter på valgdagene blir sendt ut så snart alt er klart.

Oppmøtetid er:

  • Søndag 10.9. klokken 15.00 – 20.00
  • Mandag 11.9. - vakt 1: klokken 9.30 – 15.00
  • Mandag 11.9. – vakt 2: klokken 15.00 – 20.00

Opptelling og opprydding starter når valglokalet stenger klokken 20.00

Kursoversikt

Ytterligere opplæring og veiledning

På valgdirektoratets valgmedarbeiderportal finner du flere opplærings- og veiledningsprodukter. Vi anbefaler spesielt at du ser på disse: