Innbyggervarsling med SMS

Innbyggervarsling med SMS

Halden kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. 

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og på e-post.

Når blir systemet brukt?

Halden kommune informerer sine innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved viktige hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, beredskap, generelle servicemeldinger og andre forhold som krever rask informasjon. Boligseksjonen ved Halden brannvesen benytter også dette systemet for å informere eiere av hus og hytter om feiing og tilsyn. 

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle et enkelt hus eller alle som bor i et geografisk område.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

1) Privatpersoner:

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din e-postadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
Oppdater din informasjon

2) Bedrifter:

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn.
Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

3) Tilleggsregister:

Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. 
Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her.

Har du ikke blitt varslet?

Hva kan du gjøre?

Oppdager du noe feil bør du oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune. 
Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her.

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter

Vårt tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. 

Eksempler: 

  • Sykehus og medisinske sentre
  • Alders- og sykehjem
  • Lege og tannleger
  • Barnehager og skoler
  • Næringsmiddelprodusenter
  • Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens tilleggsregister her.

Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Vanlige spørsmål om varsling med SMS: