Faktura fra kommunen

Faktura fra kommunen

Halden kommune bruker en digital fakturaløsning. Løsningen er trygg og rask for deg som mottaker, samtidig som det er miljøvennlig og kostnadsbesparende.

EHF referanse til kommunen er: 959159092


Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres sammen og fordeles på en, fire eller tolv årlige terminer.

Velger du fire forfall i året forfaller de til betaling:

20. mars, 20. mai, 20 september og 20. november

Logg deg inn på "Min side" om du for eksempel vil sjekke noe om din eiendom, endre fakturahyppighet eller sende noe med sikker post til kommunen.

Det er tilrettelagt for avtalegiro/e-faktura på kommunale avgifter. På fakturablanketten er det opplyst hvilket referansenummer som skal benyttes. Ta kontakt med din bankforbindelse.

Faktura fra kommunen til deg som innbygger kan mottas på følgende måter:

 1. Avtalegiro/efaktura
 2. Vipps
 3. Digipost/eBoks
 4. På e-post
 5. I posten

Hva har dette å si for deg som innbygger?

Avtalegiro/eFaktura

 • Dersom du har avtale om avtalegiro og/eller eFaktura behøver du ikke å gjøre noe.
 • Dersom du ikke har avtale må du ordne dette i din egen nettbank.
 • Trenger du hjelp tar du kontakt med banken din.

Vipps

Digipost/eBoks

E-post

I posten

Dersom du har reservert deg mot å motta digital post, vil du få papirfaktura i postkassen din.

Brevgiro

Dersom du ønsker å betale med brevgiro må du selv fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter kan hentes hos banken din. På rådhuset og i banken kan du også få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter.

Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

 • beløp
 • betalerens bankkontonummer
 • betalt av
 • betalt til
 • kundeidentifikasjon (KID)
 • kroner og øre
 • til konto

Digital postkasse

 • Hvis du har problemer med å lese brev mottatt i Digipost må du kontakte posten.
 • Har du problemer med e-Boks, må du kontakte dem.
 • Har du valgt en digital postkasse vil ikke kommunen sende deg brev i posten.
 • Det er kun dokumenter sendt via Altinn som sendes på papir hvis du ikke har åpnet det i Altinn innen 2 dager.
 • Hvis det er feil i kontaktregisteret eller du ønsker endringer kan det gjøres på Norge.no. Her er det også mulig å reservere seg mot digital kommunikasjon.

Faktura sendt til andre mottakere enn deg selv

Har du i dag andre som mottar fakturaen på vegne av deg anbefaler vi at dere ikke setter opp vipps eller digital postkasse da dette vil styres av personnummer og fakturaen vil komme til deg i stedet for den som skal motta fakturaen. Alle fakturaer som sendes per post sendes til folkeregistret adresse.

Skal faktura sendes til annen mottaker enn deg er det derfor viktig at det ligger en c/o adresse i folkeregisteret.

Faktureringsavdelingen
E-post
Telefon 45 72 90 10