Faktura til kommunen

Faktura til kommunen

Fakturaadresse:

Halden kommune v/enhet 
Postboks 36 
1751 Halden
MERK: Fakturaer som ikke er adressert til Halden kommune, vil ikke bli betalt.

Her finner du oversikt over kommunens ansvarsnummer. (PDF, 103 kB)
Her er en oversikt over kommunens prosjektnummer. (PDF, 162 kB)

Krav til formatet 

Fra faste avtalepartnere er det kun elektronisk faktura som aksepteres.

Elektronisk faktura skal være i standardformat EHF (elektronisk handelsformat). Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.

Elektronisk adresse til Halden kommune (i ELMA) er vårt organisasjonsnummer 959 159 092.

Halden kommune oppfordrer alle leverandører til å sende elektronisk faktura på EHF (elektronisk handelsformat). 
Dersom det ikke er mulighet for elektronisk faktura, kan faktura sendes som PDF til e-post: regnskap@halden.kommune.no

Referanse på faktura

I de tilfeller ordrenummer fra eHandel er oppgitt, skal dette påføres faktura. Hvis ikke skal det i stedet oppgis et ansvarsnummer som referanse. Hver avdeling i kommunen har sitt eget ansvarsnummer på 6 siffer. 

  • Dersom faktura gjelder et investeringsprosjekt, kan også prosjektkode oppgis som referanse. Prosjektkoden består av P + 4 siffer (eks P1234). Faktura vil da komme til godkjenning hos prosjektansvarlig i kommunen.
  • Ansvarsnummeret eller prosjektnummeret må stå i feltet «BuyerReference» i xml-filen som sendes kommunen via aksesspunkt.
  • Sender du faktura som pdf skal dette nummeret settes i feltet «deres ref».

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på oss på e-post: regnskap@halden.kommune.no