Logo Halden kommune - for profesjonelle

Logo Halden kommune - for profesjonelle

Byvåpen med navnetrekk er Halden kommunes logo. På denne siden er logoen nedlastbar i alle filformater som grafikere, reklamebyråer og andre profesjonelle aktører trenger. 

Før du benytter logoen må du lese regler for bruk her: 

Versjoner av Halden kommunes logo

Det finnes tre varianter av logoen, for å kunne passe til ulike formater og flater:

 • Bredde 1: Navnetrekk til høyre for byvåpen i farger - en linje
  • En hovedvariant av byvåpen
 • Bredde 2: Navnetrekk til høyre for byvåpen i farger - to linjer
  • En hovedvariant av byvåpen
 • Høyde: Navnetrekk under byvåpen i farger
  • Brukes der navnetrekk til høyre for byvåpen ikke fungerer på aktuell flate.

Du ser de tre hovedvariantene gjengitt på denne siden, men filen du skal laste ned ligger i en av de grønne boksene. 

Slik velger du riktig fil:

 1. Velg hovedvariant; Bredde 1, Bredde 2 eller Høyde. Gå til riktig meny (1 av 3 sett med grønne bokser).
 2. Bestem om du skal ha standard logo i farger med positivt navnetrekk eller en av de andre versjonene (farger med negativt navnetrekk, negativ, sort/hvit, strek omriss. 
 3. Klikk på + i riktig grønn boks for ønsket versjon
 4. I åpnet grønn boks finner du filer av valgt logo i filtyper som PDF, SVG, PNG, JPG, AI. Last ned ønsket fil. 

 I denne menyen finner du ulike varianter og filtyper av logoens breddevariant med tekst på 1 linje - som vist over: 

I denne menyen finner du ulike varianter og filtyper av logoens breddevariant med tekst på 2 linjer - som vist over:

 I denne menyen finner du ulike varianter og filtyper av logoens høydevariant - som vist over: