Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Logo Halden kommune profesjonelle

Logo Halden kommune profesjonelle

Byvåpen med navnetrekk er Halden kommunes logo. Før du benytter logoen må du lese regler for bruk.

Byvåpen med navnetrekk profilhåndbok (PDF, 4 MB)

Versjoner av Logo Halden kommune

Det finnes tre versjoner/utgaver av logoen:

  • Navnetrekk til høyre for byvåpen i farger - en linje
    • En hovedvariant av byvåpen
  • Navnetrekk til høyre for byvåpen i farger - to linjer
    • En hovedvariant av byvåpen
  • Navnetrekk under byvåpen i farger
    • Brukes der navnetrekk til høyre for byvåpen ikke fungerer på aktuell flate.

Klikk for stort bilde 

Navnetrekk til høyre for byvåpen - en linje

Klikk for stort bilde 

 

 

   

Navnetrekk til høyre for byvåpen - to linjer

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Navnetrekk under byvåpen