Logo Halden kommune

Logo Halden kommune

Halden kommunes logo består av byvåpen og navnetrekk i et fast definert, innbyrdes forhold. Det skal kun brukes i sin helhet.

Logo Halden kommune er kommunens identitetsmerke. Navnetrekket er forbeholdt logoen alene, og skal ikke benyttes i noen annen sammenheng.

Logo Halden kommune er Halden kommunes eiendom. Størrelsesforholdet mellom elementene må ikke endres. Bruk aldri kopier av logoer fra andre trykksaker. Logoen skal kun brukes av avdelinger eller virksomheter i Halden kommune, eller tiltak der Halden kommune er medarrangør. Utover dette skal ikke Logo Halden kommune brukes kommersielt.

Noe bruk krever godkjenning

I tilfeller der Logo Halden kommune vurderes brukt i annonser på nett eller papir utover standardannonser eller i forbindelse med film, reklame, profileringsmateriell eller lignende, skal dette godkjennes av kommunens kommunikasjonsavdeling.

Eventuell annen bruk utover det som er skissert her skal også godkjennes av kommunikasjonsavdelingen.
Send oss en e-post: profil@halden.kommune.no

Før du tar i bruk Logo Halden kommune er det viktig at du har lest profilhåndbokens eget kapittel om dette. Der får du vite hvordan dette skal brukes korrekt: ​Byvåpen med navnetrekk (PDF, 4 MB)

Vi har tre hovedvarianter av Logo Halden kommune

  • Navnetrekk til høyre for byvåpen i farger - en linje
  • Navnetrekk til høyre for byvåpen - to linjer
  • Navnetrekk under byvåpen

Navnetrekk til høyre for byvåpen i farger -  en linje tekst

ByvaapenMedNavnetrekkPositivkBREDDE_1linje_Farge_RGB (PNG, 200 kB)

 

 

 

 

 

 

Navnetrekk til høyre for byvåpen i farger - to linjer tekst

ByvaapenMedNavnetrekkPositivkBREDDE_2linjer_Farge_RGB (PNG, 167 kB)

 

 

 Navnetrekk under byvåpen i farger

ByvaapenMedNavnetrekkPositivkHOYDE_2linjer_Farge_RGB (PNG, 253 kB)